GALIBOFF

EXCELLENCE  IN
POLYMER AND WOOD
COMPOSITES
 
   
  GALIBOFF e име на Tехнология за  Екструзия на Дървесина и Пластмаси.  
 

MERIC Лтд. е създадена през 2003 г. за подкрепа на производствените мощности за намаляване на Консумация на енергия в производството на пластмасовата индустрия.


От 2006 г.  научноизследователска и развойна група от машинен инженер,  инженер-химик и строителен инженер работят върху 
дизайна на Екструзия на дървесина и пласмаса. Върху производство на готова за употреба гранули и Екструзия на Профили.

e името на Tехнологията за Екструзия на Дървесина и Пластмаси създадена от научноизследователска и развойна група на MERIC Лтд.